Rehabilitering – Livsstilsförändring

Rehabiliteringsprogram (KBT) vid stressrelaterad ohälsa – utmattningssyndrom
Stress handlar om påfrestningar i tillvaron. Omgivningens krav men också våra egna krav på oss själva kan bli för mycket för oss. Arbetsliv, familjeliv och fritidsengagemang kan upplevas som en ekvation som inte går ihop. Omorganisation på arbetet eller motgångar av något slag kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

Symtom i form av sömnsvårigheter, trötthet, värk, oro, irritabilitet är vanligt vid stress. Koncentrationssvårigheter och problem med minnet är också vanligt. Tycker du själv att du har sådana besvär, är sjukskriven eller känner oro för sjukskrivning, kan du få stöd och hjälp att ta itu med din livssituation.

Fokus och målsättning med behandlingen!

  • Skapa en sund och funktionell personlig balans mellan arbete, familj/relationer och omsorgen om dig själv och dina egna intressen.
  • Utforska vem du är som människa, vad du vill i ditt liv och hur du hanterar vardagen och de uppgifter du ställs inför.
  • Ta tag i ditt liv, lägga upp en färdplan som du tror på för din egen del, skaffa dig nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att genomföra förändring.

 

Hur fungerar det?

Behandlingsprogrammet är manual-baserat och bygger på ett antal teman som tillför viktiga diskussionsämnen som har med personlig förändring att göra. Vi arbetar här och nu. Utmärkande för KBT är också arbetet med hemuppgifter.

Programmet pågår en gång i veckan under sammanlagt
12 veckor.

Uppföljning/boostersamtal görs med fördel en tid efter avslutad behandling.

Behandlingsprogrammet används som enskilda samtal eller i grupp tillsammans med andra. I grupp får man ta del av andra människors erfarenheter, tankar och känslor.  För många är igenkänning befriande vilket kan lätta på känslan av ”misslyckande” men också ge hopp om att allt kan bli bättre.

Övrig information till intresserade såsom läkare, försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsgivare, chefer, försäkringsbolag.  

Behandlingsprogrammet har tagits fram i anslutning till ett forskningsprojekt kring stress på Karolinska institutet. Huvudansvarig för  utvecklingsarbetet var Empaticas VD Jörgen Herlofsson. Jörgen Herlofsson är psykiater och huvudredaktör för den stora psykiatriboken, samt delaktig i den svenska översättningen av DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders. Programmet används också på stressrehab, Rehabiliteringsmedicinska Univeritetskliniken i Stockholm.

I International Journal of Group Psychotherapy finns resultat publicerade från den omfattande randomiserade, kontrollerade studie som gjordes vid Karolinska Institutet där Empaticas rehabiliteringsprogram var ett av behandlingsalternativen.

I programmet inriktas arbetet på att motivera deltagarna att ta tag i sina liv, återfinna personliga värden, finna kraft att möta svårigheter och hitta nya perspektiv och nya lösningar på problem. Att utveckla livsstyrka är det gemensamma temat.

Utbildning till certifierad gruppledare i Cognitive Relational Group Program krävs för att leda behandlingsprogrammet. Läs gärna mer på www.empatica.se

Region Skåne – Rehabiliteringsgarantin.
Under tiden för avtal med Region Skåne 2009-2018, har flertalet av patienterna som kommit till C4 kliniken på remiss från primärvården, deltagit i Empaticas rehabiliteringsprogram. Resultaten har varit övervägande mycket goda och av sjukskrivna patienter återgår de allra flesta i arbete. Rehabiliteringsprogrammet kommer nu att fortsätta i egen regi.

Programmet lämpar sig också för den som önskar personlig utveckling, eller varför inte som en ledarskapsutbildning. Minska din egen stress, öka omsorgen om dig själv och bli en bättre ledare.

På Försäkringskassans hemsida med länk till AFA -försäkring kan man läsa om möjlighet för arbetsgivare att söka rehabiliteringsstöd för kurser i stresshantering/livsstilsförändring. Ansökan kan också göras av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Stödet ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukskrivning. Du kan läsa mer här