Välkommen till C4 kliniken

Har du stressrelaterade besvär! Stress handlar om påfrestningar i tillvaron!
Omgivningens krav men också våra egna krav på oss själva kan bli för mycket för oss.

Arbetsliv, familjeliv och fritidsengagemang kan upplevas som en ekvation som inte går ihop.

Omorganisation på arbetet eller motgångar av något slag kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

Aktuellt

Manualbaserat rehabiliteringsprogram riktat till stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom. Du kan läsa mer här.

Nyheter

KBT Online
Behandlingsprogram via internet för ångest, depression och stress.
Du kan läsa mer här.

Har du stressrelaterade besvär! Stress handlar om påfrestningar i tillvaron!