Välkommen till C4 kliniken 

Har du stressrelaterade besvär! Stress handlar om påfrestningar i tillvaron!
Omgivningens krav men också våra egna krav på oss själva kan bli för mycket för oss.

Arbetsliv, familjeliv och fritidsengagemang kan upplevas som en ekvation som inte går ihop.

Omorganisation på arbetet eller motgångar av något slag kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

 

Har du stressrelaterade besvär? 
Stress handlar om påfrestningar i tillvaron!

Aktuellt

Manualbaserat rehabiliterings-program riktat till stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom.

Nyheter

KBT Online Behandlingsprogram via internet för ångest, depression och stress.