Välkommen till C4 kliniken i Kristianstad

Har du stressrelaterade besvär! Stress handlar om påfrestningar i tillvaron!
Omgivningens krav men också våra egna krav på oss själva kan bli för mycket för oss.

Arbetsliv, familjeliv och fritidsengagemang kan upplevas som en ekvation som inte går ihop. Omorganisation på arbetet eller motgångar av något slag kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

Symtom i form av sömnsvårigheter, trötthet, värk, oro, irritabilitet är vanligt vid stress. Koncentrationssvårigheter och problem med minnet är också vanligt.

Tycker du själv att du har sådana besvär, är sjukskriven eller känner oro för sjukskrivning, kan du få stöd och hjälp att ta itu med din livssituation.

 

Aktuellt

Rehabilitering, KBT riktat till stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom.
12 veckors program i grupp startar hösten 2020.

Programmet lämpar sig också för den som önskar personlig utveckling, men också som en ledarskapsutbildning. Minska din egen stress, öka omsorgen om dig själv och bli en bättre ledare.

AFA-försäkring

Här kan du läsa om möjlighet för arbetsgivare att söka rehabiliteringsstöd för kurser i stresshantering och livsstilsförändring. Stödet ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukskrivning.