Välkommen till C4 kliniken

Har du stressrelaterade besvär! Stress handlar om påfrestningar i tillvaron!
Omgivningens krav men också våra egna krav på oss själva kan bli för mycket för oss.
Arbetsliv, familjeliv och fritidsengagemang kan upplevas som en ekvation som inte går ihop.

Omorganisation på arbetet eller motgångar av något slag kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

Aktuellt

Rehabiliteringsprogram i grupp riktat till stress/arbetsrelaterad stress/utmattningssyndrom.

Grupprogrammet pågår en gång i veckan under 10 veckor. Nya grupper startar löpande.
Du kan läsa mer om behandlingen här.

Har du stressrelaterade besvär! Stress handlar om påfrestningar i tillvaron!